Zdraví

Psi, stejně jako lidé, nejsou ušetřeni všemožných zdravotních problémů. Těm infekčním lze čelit kvalitní péčí a očkováním, těm dědičným chovatelskými opatřeními. Pro každé plemeno je charakteristický výskyt určitých dědičných defektů, což je dáno relativně malým počtem zvířat, ze kterých plemeno vzniklo a jejich dalším chovem se silnou selekcí a uzavřenou plemennou knihou. Mohou být podmíněny polygenně, to znamená, že jejich výskyt je ovlivňován spolupůsobením několika genů, nebo se jedná o defekt jediného genu. Pokud je vada děděna dominantně, každý jedinec nesoucí defektní gen bude touto vadou trpět. U recesivně podmíněných vad je zapotřebí dvou defektních genů (jeden od otce a jeden od matky), aby se onemocnění projevilo. Jedinec nesoucí pouze jeden defektní gen sám neonemocní, ale bude vadu skrytě předávat dál svému potomstvu. Výskyt přenašečů v populaci logicky potom mnohonásobně převyšuje počet postižených a může být překvapivě vysoký. Na chovu na přenašečích není nic špatného, je-li k dispozici genetický test. Spojením přenašeče s čistým jedincem nikdy nevznikne postižené štěně (polovina štěňat budou opět přenašeči) a tak lze díky genetickým testům využít v chovu jinak špičková zvířata, která některý z defektů nesou. Výskyt defektu v populaci se i tak bude každou generaci snižovat, aniž by docházelo k přílišnému ochuzení genpoolu. Je třeba si uvědomit, že přenašeč je stále zdravé zvíře a to co čistokrevnému chovu nejvíce ubližuje je ochuzování genofondu. S tímto problémem se v současnosti potýkají všechna čistokrevná plemena, Labradory (pozn: dosaďte "Zlaté retrievery", viz úvod k článkům) nevyjímaje, ač jde o velmi početné plemeno.

Na celkové zdraví a vitalitu má negativní vliv příbuzenská plemenitba, kterou někteří chovatelé používají k upevnění určitých exteriérových znaků nebo specifických pracovních vloh, bohužel za cenu velkého genetického ochuzení se všemi jeho důsledky. Velmi doporučuji pročíst si překlady článků na toto téma v Sekci Články.

Přes všechnu snahu poctivých chovatelů neexistuje stoprocentní záruka zdraví ani u zvířat s průkazem původu, natož bez něho. Pes je živý tvor, výsledek náhodného koktejlu genů obou rodičů. Některé kombinace se proti očekávání mohou ukázat jako nešťastné, proto je chov celoživotním sbíráním zkušeností a také velkou lekcí pokory. Vliv má zdravotní stav matky, její výživa před krytím i během březosti, kvalitu odchovu i správná péče majitele.